• Lean management

Lean management

Slimmer, sneller en beter met Lean
Net als elke andere onderneming die haar continuïteit serieus neemt, zijn wij continu op zoek naar manieren om het werk slimmer, sneller en beter uit te voeren. Daarbij vormt een aantal externe factoren een extra stimulans: het aantal grotere pijpleidingprojecten in Nederland neemt af, de internationale concurrentie neemt toe en nieuwe contractvormen stellen andere eisen aan de relatie met opdrachtgevers. Onder begeleiding van Micaela Rydell van Rijnconsult is daarom in 2012 het verbeterproject Lean gestart.

Taakgericht aansturen

Micaela Rydell: ‘Twee jaar geleden zijn wij op zoek gegaan naar manieren waarop we het werk slimmer, sneller en beter kunnen uitvoeren. Met multidisciplinaire werkgroepen en verschillende Lean-workshops zijn we stap voor stap aan het werk gegaan om knelpunten te analyseren en oplossingen te bedenken.’
De analyse leidde tot een duidelijke lijst met verbeterpunten. Eén van de belangrijkste was de bredere invoering van taakgericht aansturen. ‘In deze werkwijze wordt het belang van een goede voorbereiding en planning nog meer benadrukt’, legt Micaela uit. ‘We zorgen ervoor dat voorafgaand aan de uitvoering volstrekt helder is welke inzet van mensen en middelen noodzakelijk is om het werk volgens planning en binnen budget uit te voeren. De uitvoerder en projectleider spelen samen een belangrijke rol. Zij nemen vooraf alle uitdagingen en kansen gedetailleerd door. Het doel is om het projectteam een sluitende en haalbare taakstelling mee te geven, waar ze vervolgens strak aan gehouden kunnen worden.’

Standaardiseren

Er is de afgelopen periode veel tijd en energie gestoken in de standaardisering van de projectdocumentatie. Dagrapportages, planningen en bestellijsten worden nu allemaal opgesteld volgens een vast stramien. Zo zijn ze gemakkelijker te vergelijken en ontstaat er meer overzicht. Ook hanteert elk projectteam een vaste agenda voor kick-offs, waardoor de afstemming tussen calculatie, werkvoorbereiding en uitvoering geoptimaliseerd wordt. Een belangrijk aspect van Lean is de onlosmakelijke verbinding tussen het verbeteren van structuren en aandacht voor houding en gedrag.

Praktische hulpmiddelen

Ook praktische hulpmiddelen kunnen tot grote verbeteringen leiden. ‘Voor ze aan een nieuwe klus beginnen, hangen alle projectleiders een verbeterbord op in de keet’, vertelt Micaela. ‘Hierop legt het projectteam wekelijks de knelpunten vast, waarna er direct verbeteracties worden geformuleerd en besproken. Dit helpt het team om in soortgelijke situaties in de toekomst betere beslissingen te nemen. In de speciaal ingerichte Lean-ruimte op het kantoor in Tricht hangt ook zo’n bord waarop de meer algemene, projectoverstijgende verbeteracties worden bijgehouden. Deze relatief eenvoudige middelen dragen sterk bij aan de borging van de kennis die we met elkaar opdoen in het Lean-traject.’

 • nieuws

  De camera draait bij het Humber project De camera draait bij het Humber project

  De camera draait bij het Humber project

  De vervanging van de gasleiding onder de rivier de Humber in Engeland trekt de aandacht van cameraploegen, onder andere van de BBC.

 • nieuws

  Dronebeelden River Humber Gas Pipeline Replacement Dronebeelden River Humber Gas Pipeline Replacement

  Dronebeelden River Humber Gas Pipeline Replacement

  Bekijk het River Humber Gas Pipeline Replacement Project vanuit de lucht.

 • projecten

  Onshore leidingen Irak Onshore leidingen Irak

  Onshore leidingen Irak

  Wij speelden een belangrijke rol bij de aanleg van olieleidingen rondom de Fao-terminal in Irak. Hierdoor kwam de Irakese export weer op gang.

 • nieuws

  Winnaar ISTT No-Dig Award 2016 Winnaar ISTT No-Dig Award 2016

  Winnaar ISTT No-Dig Award 2016

  A.Hak Leidingbouw wint ISTT No Dig Award 2016 in de categorie Renoveringsprojecten met het unieke pijp-in-pijp project voor NAM.