• CEO Iain Light met pensioen

CEO Iain Light met pensioen

16 maart 2018

Iain Light heeft besloten om met ingang van 1 april 2018 zijn functie als CEO van A.Hak neer te leggen. Persoonlijke redenen hebben hem doen besluiten om eerder dan gepland met pensioen te gaan. Remco Smit en Rob Bombeeck, de twee andere leden van de directie van A.Hak, zullen na het vertrek van Iain Light in nauwe samenwerking samen de dagelijkse leiding over de onderneming voeren. Remco Smit neemt naast zijn taken als CFO de rol van CEO over. Onder hun leiding zal A.Hak de nieuwe strategie – focus op de aanleg van ondergrondse infrastructuur en de bovengrondse installaties die daarbij horen – uitrollen bij de diverse bedrijfsonderdelen.

Remco Smit, CEO/CFO: “Het interne verbeterprogramma, dat onder leiding van Marco en Mariska van Geenhuizen is gestart en vervolgens onder leiding van Iain Light door de nieuwe directie is voortgezet, heeft gezorgd voor een goede uitgangspositie voor de toekomst van A.Hak. Onze strategie is gewijzigd. Wij gaan ons volledig richten op de aanleg van ondergrondse infrastructuur en de bovengrondse installaties die daarbij horen. In 2017 hebben we een aantal bedrijven verkocht die niet tot deze kernactiviteiten behoorden. Daardoor hebben we onze financiële positie sterk weten te verbeteren.”

Versterking management
CHRO Rob Bombeeck vult aan: “Wij hadden graag nog wat langer gebruikgemaakt van de kennis en ervaring van Iain Light, maar we begrijpen en respecteren zijn besluit om zijn actieve carrière te beëindigen. Wij zijn Iain dankbaar voor zijn bijdrage bij het neerzetten van de nieuwe strategie. Samen met de managementteams gaan we deze strategie uitrollen bij de bedrijfsonderdelen. Daarbij krijgen we binnenkort versterking van twee nieuwe directeuren, één voor de infranet-activiteiten en één voor de activiteiten op het gebied van grote pijpleidingprojecten. De nieuwe COO van A.Hak Infranet begint op maandag 19 maart 2018. We hebben in de persoon van Bart Dirven, onder meer voormalig directeur van Heijmans Infra, een zeer gekwalificeerde nieuwe collega weten te vinden. De werving van de COO voor de pijpleidingactiviteiten is in een vergevorderd stadium.”

Na de aanstelling van de twee nieuwe directeuren worden de verantwoordelijkheden van de managementteams opnieuw vastgesteld. Na een inwerkperiode zal ook de samenstelling van de directie van A.Hak opnieuw worden bekeken.

Raad van Commissarissen
Tegelijkertijd hebben Marco en Mariska van Geenhuizen besloten om hun functie als lid van de Raad van Commissarissen tijdelijk neer te leggen. Op dit moment loopt er een onderzoek van de FIOD naar een buitenlands project van A.Hak dat in 2009 werd afgerond. De tijdelijke terugtreding uit de Raad van Commissarissen geldt voor de verdere duur van dit onderzoek. Marco en Mariska van Geenhuizen willen met hun besluit voorkomen dat er ook maar de geringste indruk kan ontastaan dat zij beslissingen nemen die de medewerking van A.Hak aan het onderzoek kunnen belemmeren.

Jan Willem Resink en Robert Jan Lijdsman treden toe tot de Raad van Commissarissen. Inclusief Régis Rivière bestaat de RvC daardoor weer uit drie mensen. De nieuwe commissarissen kennen A.Hak zeer goed en zijn al jaren als adviseur aan het bedrijf verbonden. Jan Willem Resink heeft zijn sporen verdiend in de olie- en gasindustrie, met name in managementfuncties bij Shell en NAM. Robert Jan Lijdsman was als notaris en partner verbonden aan gerenommeerde bureaus als Loeff Claeys Verbeke en Allen & Overy. 

 • nieuws

  Dronebeelden River Humber Gas Pipeline Replacement Dronebeelden River Humber Gas Pipeline Replacement

  Dronebeelden River Humber Gas Pipeline Replacement

  Bekijk het River Humber Gas Pipeline Replacement Project vanuit de lucht.

 • nieuws

  De camera draait bij het Humber project De camera draait bij het Humber project

  De camera draait bij het Humber project

  De vervanging van de gasleiding onder de rivier de Humber in Engeland trekt de aandacht van cameraploegen, onder andere van de BBC.

 • projecten

  Onshore leidingen Irak Onshore leidingen Irak

  Onshore leidingen Irak

  Wij speelden een belangrijke rol bij de aanleg van olieleidingen rondom de Fao-terminal in Irak. Hierdoor kwam de Irakese export weer op gang.

 • nieuws

  Tetney Sea Line Project Tetney Sea Line Project

  Tetney Sea Line Project

  In het Noordoosten van Engeland vervingen wij een olieleiding die van een aanmeerboei op zee naar de Tetney Oil Terminal loopt.