• Lean management

Lean management

Slimmer, sneller en beter met Lean
Net als elke andere onderneming die haar continuïteit serieus neemt, zijn wij continu op zoek naar manieren om het werk slimmer, sneller en beter uit te voeren. Daarbij vormt een aantal externe factoren een extra stimulans: het aantal grotere pijpleidingprojecten in Nederland neemt af, de internationale concurrentie neemt toe en nieuwe contractvormen stellen andere eisen aan de relatie met opdrachtgevers. Onder begeleiding van Micaela Rydell van Rijnconsult is daarom in 2012 het verbeterproject Lean gestart.

Taakgericht aansturen

Micaela Rydell: ‘Twee jaar geleden zijn wij op zoek gegaan naar manieren waarop we het werk slimmer, sneller en beter kunnen uitvoeren. Met multidisciplinaire werkgroepen en verschillende Lean-workshops zijn we stap voor stap aan het werk gegaan om knelpunten te analyseren en oplossingen te bedenken.’
De analyse leidde tot een duidelijke lijst met verbeterpunten. Eén van de belangrijkste was de bredere invoering van taakgericht aansturen. ‘In deze werkwijze wordt het belang van een goede voorbereiding en planning nog meer benadrukt’, legt Micaela uit. ‘We zorgen ervoor dat voorafgaand aan de uitvoering volstrekt helder is welke inzet van mensen en middelen noodzakelijk is om het werk volgens planning en binnen budget uit te voeren. De uitvoerder en projectleider spelen samen een belangrijke rol. Zij nemen vooraf alle uitdagingen en kansen gedetailleerd door. Het doel is om het projectteam een sluitende en haalbare taakstelling mee te geven, waar ze vervolgens strak aan gehouden kunnen worden.’

Standaardiseren

Er is de afgelopen periode veel tijd en energie gestoken in de standaardisering van de projectdocumentatie. Dagrapportages, planningen en bestellijsten worden nu allemaal opgesteld volgens een vast stramien. Zo zijn ze gemakkelijker te vergelijken en ontstaat er meer overzicht. Ook hanteert elk projectteam een vaste agenda voor kick-offs, waardoor de afstemming tussen calculatie, werkvoorbereiding en uitvoering geoptimaliseerd wordt. Een belangrijk aspect van Lean is de onlosmakelijke verbinding tussen het verbeteren van structuren en aandacht voor houding en gedrag.

Praktische hulpmiddelen

Ook praktische hulpmiddelen kunnen tot grote verbeteringen leiden. ‘Voor ze aan een nieuwe klus beginnen, hangen alle projectleiders een verbeterbord op in de keet’, vertelt Micaela. ‘Hierop legt het projectteam wekelijks de knelpunten vast, waarna er direct verbeteracties worden geformuleerd en besproken. Dit helpt het team om in soortgelijke situaties in de toekomst betere beslissingen te nemen. In de speciaal ingerichte Lean-ruimte op het kantoor in Tricht hangt ook zo’n bord waarop de meer algemene, projectoverstijgende verbeteracties worden bijgehouden. Deze relatief eenvoudige middelen dragen sterk bij aan de borging van de kennis die we met elkaar opdoen in het Lean-traject.’

 • nieuws

  Dronebeelden River Humber Gas Pipeline Replacement Dronebeelden River Humber Gas Pipeline Replacement

  Dronebeelden River Humber Gas Pipeline Replacement

  Bekijk het River Humber Gas Pipeline Replacement Project vanuit de lucht.

 • projecten

  Gasopslag Bergermeer Gasopslag Bergermeer

  Gasopslag Bergermeer

  De grootste ondergrondse gasopslag in West-Europa is door ons voorzien van acht transportleidingen, van en naar de opslag. Samen zijn ze 37,5 km lang.

 • nieuws

  aQuaintance 10 jaar LTI-vrij aQuaintance 10 jaar LTI-vrij

  aQuaintance 10 jaar LTI-vrij

  aQuaintance werkt tien jaar LTI-vrij. Dat betekent dat het bedrijf, met A.Hak Leidingbouw, ENGIE en Tebodin als aandeelhouders, tien jaar werkt zonder ongevallen met verzuim tot gevolg.

 • projecten

  Herstel drinkwaternet Herstel drinkwaternet

  Herstel drinkwaternet

  In Albanië hebben we in opdracht van de overheid drinkwaterleidingen gerenoveerd en vervangen, over een totale lengte van 56 km.